ระดับ
ID   เลเวล คลาส GRADE
ID   เลเวล คลาส GRADE
Loading data from server